Zwrot zakupionego Biletu Autokarowego:

- Poda nr biletu GID,
- nazwisko kupującego,
- datę sprzedaży.

Przy użyciu modułu systemu rezerwacyjnego Voyager online można samodzielnie dokonać wycofania biletu autokarowego z systemu. Zwrot pieniędzy na rachunek bankowy.